1. Xem các nguồn thông tin bổ sung liên quan đến COVID19 tại đây

Web URL – https://lptlc.org/covid-19-newsletter-update-march-22-2020/

Trợ giúp dành cho Cơ sở kinh doanh nhỏ

Chăm sóc Sức khỏe cho Người lao động

Đọc thêm các nguồn thông tin khác

  • Đọc các câu hỏi thường được hỏi tại đây frequently asked questions để tìm hiểu làm thế nào để giữ sức khỏe an toàn.
  • Giúp cư dân San Francisco, những người bị ảnh hưởng do vi rút chủng mới corona bằng cách chia sẻ đường dẫn sau  www.give2sf.org.
  • Tải xuống outreach toolkit các tờ rơi, các đồ họa truyền thông xã hội và những tờ thông tin bằng tiếng Anh English, 中文, Filipino, và Español.

Giữ liên lạc

  • Ít nhất 185 công ty băng thông rộng và không dây đã ký kết một bản cam kết “Kết nối người dân Mỹ với nhau” theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Ajit Pai, để đảm bảo khách hàng là người dân tại Hoa Kỳ không bị cắt các dịch vụ liên lạc với nhau trong thời gian đại dịch vi rút corona.
  • San Francisco cung cấp mạng wi-fi miễn phí tại một số trung tâm và công viên của Thành phố..

Thông cáo báo chí Thành phố