Resources

Please Support Our Local Merchants!

Many Lower Polk businesses are open to provide meals, beverages, supplies, exercise classes, online activities and more. Lower Polk Neighbors has compiled this list [more]

Thông tin cho người thuê nhà tại San Francisco

Lệnh cấm dành cho các vụ trục xuất người thuê nhà Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, Thị trưởng Breed đã ban hành [more]

Tin tức về Trường học, thực phẩm, Xét nghiệm và Khu vực lân cận

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung bản tin này từ Văn phòng Giám sát Aaron Peskin. Xem Bản tin gốc ở đây: https://bit.ly/39vfXGe [more]

Thông tin dành cho Cơ sở kinh doanh nhỏ và các Tổ chức nghệ thuật

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung của bản tin này từ Văn phòng của Giám sát viên Aaron Peskin. Nội dung bản gốc [more]

Các nguồn thông tin giúp ngăn chặn việc trục xuất nhà ở.

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung tin này từ Văn phòng của Giám sát viên Aaron Peskin. Xem bản tin gốc tại đây [more]

Chương Trình Nghỉ Phép Bệnh Được Trả Lương Đầu Tiên dành cho Nhân viên và Gia đình.

Dưới đây là thư điện tử của Thị trưởng Breed. Chúng tôi xin trích toàn bộ nội dung thư như sau: Kính gửi: Đối [more]

D3: COVID-19 Master Resources List

(العربية) (中文) Supervisor Aaron Peskin's office has created an amazing list of COVID-19 resources for D-3 residents. However, it's so good that we [more]

Facebook Grants: $15 million will be distributed in the Bay Area

(العربية) (中文) We wish to thank the Office of Supervisor Aaron Peskin for forwarding us this important email. Facebook Grants: $100 million in [more]

COVID-19 Protections for People Staying in Hotels

(العربية) (中文) Mayor Breed has extended COVID-19 protections to people who are staying in hotels. This order just came out on April 14 [more]

COVID-19 Update 4-15-20: Stopping the Spread

(العربية) We have reproduced this newsletter from Supervisor Aaron Peskin’s Office in its entirety.  Last month, I updated you on my office’s work to [more]

Load More Posts