Resources

Expansion of Financial Relief for Small Businesses

Expansion of Financial Relief for Small Businesses Mayor London N. Breed and the Office of Economic and Workforce Development announced the opening of the application process [more]

Temporary Moratoriums on Residential Evictions: Update

Tagalog // Español // 中文 We are reproducing this memorandum in its entirety. The original may be found here. Should you have any questions [more]

Xem các nguồn thông tin bổ sung liên quan đến COVID19 tại đây

Xem các nguồn thông tin bổ sung liên quan đến COVID19 tại đây Web URL - https://lptlc.org/covid-19-newsletter-update-march-22-2020/ Trợ giúp dành cho Cơ sở kinh [more]

第三區:與COVID-19病毒相關的資源總列表

Title:第三區:與COVID-19病毒相關的資源總列表 D3: COVID-19 Master Resources List Link:https://lptlc.org/d3-covid-19-master-resources-list/ Supervisor Aaron Peskin’s office has created an amazing list of COVID-19 resources for D-3 residents. However, it’s [more]

臉書(Facebook)資助:1,500萬美元將在灣區分配

Title: 臉書(Facebook)資助:1,500萬美元將在灣區分配 Link: https://lptlc.org/facebook-grants-15-million-will-be-distributed-in-the-bay-area/ We wish to thank the Office of Supervisor Aaron Peskin for forwarding us this important email. Facebook Grants: $100 [more]

Please Support Our Local Merchants!

Many Lower Polk businesses are open to provide meals, beverages, supplies, exercise classes, online activities and more. Lower Polk Neighbors has compiled this list [more]

Thông tin cho người thuê nhà tại San Francisco

Lệnh cấm dành cho các vụ trục xuất người thuê nhà Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, Thị trưởng Breed đã ban hành [more]

Tin tức về Trường học, thực phẩm, Xét nghiệm và Khu vực lân cận

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung bản tin này từ Văn phòng Giám sát Aaron Peskin. Xem Bản tin gốc ở đây: https://bit.ly/39vfXGe [more]

Thông tin dành cho Cơ sở kinh doanh nhỏ và các Tổ chức nghệ thuật

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung của bản tin này từ Văn phòng của Giám sát viên Aaron Peskin. Nội dung bản gốc [more]

Các nguồn thông tin giúp ngăn chặn việc trục xuất nhà ở.

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung tin này từ Văn phòng của Giám sát viên Aaron Peskin. Xem bản tin gốc tại đây [more]

Load More Posts