COVID-19 (Tiếng Việt)

Do Đại dịch COVID-19, nhiều kế hoạch được lập ra để bảo vệ người thuê nhà. Những QUY ĐỊNH KHẨN CẤP trong mùa dịch COVID-19 này được áp dụng cho người thuê nhà ở và người thuê làm cơ sở thương mại. Nếu người thuê và người cho thuê cần sự giúp đỡ để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn miễn phí thì liên hệ với TLC & CIS.

Hãy gửi email cho chúng tôi tới [email protected], hoặc gọi cho chúng tôi số (415) 782-8940. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm kiếm những nguồn thông tin có thể giúp ích cho quý vị. Hãy xem trang https://lptlc.org/covid để biết thêm chi tiết.

Go to Top