COVID-19 (Tagalog)

Mag-apply na Programang Ayuda sa Upa ng CA COVID-19 bago mag Marso 31!

Ang huling araw upang mag-aply sa CA COVID-19 Rent Relief Program ay 3/31/22! Mangyaring tingnan ang mga lumilipad sa ibaba ng pahinang ito. Maaari [more]

2022-03-25T11:54:42-07:00Categories: COVID-19 (Tagalog), News|Tags: , , |

San Francisco Small Business COVID-19 Impact Survey

We are re-posting this email from the San Francisco Office of Small Business in its entirety. We have edited it slightly. Español  |  中文  |  Filipino  [more]

Temporary Moratoriums on Residential Evictions: Update

Tagalog // Español // 中文 We are reproducing this memorandum in its entirety. The original may be found here. Should you have any questions [more]

Reopening Guidelines for Small Businesses

This is a newsletter from the San Francisco Office of Small Business. We have reproduced it in its entirety. Español  |  中文   |  Tagalog  |  русский  |  عربى  |  한국어  |  日本語  [more]

Key Information and Resources for Small Businesses: 中文 | TAGALOG | ESPAÑOL | РУССКИЙ

(العربية) We are reprinting this newsletter from SFOEWD in its entirety. 中文 | TAGALOG | ESPAÑOL | РУССКИЙ Dear Small Business Community Partner, We at the Office of Economic [more]

Programang Para sa mga Trabahador at Pamilya Una na Bayad na Sick Leave

Mga Mahal Naming Kasosyo sa Komunidad:Noong unang araw ng buwan na ito, ako po ay nag-anunsio ng pagbibigay tulong pinansial para sa mga may-ari [more]

Go to Top