vietnamese

San Francisco Small Business COVID-19 Impact Survey

We are re-posting this email from the San Francisco Office of Small Business in its entirety. We have edited it slightly. Español  |  中文  |  Filipino  [more]

Thông tin cho người thuê nhà tại San Francisco

Lệnh cấm dành cho các vụ trục xuất người thuê nhà Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, Thị trưởng Breed đã ban hành [more]

Tin tức về Trường học, thực phẩm, Xét nghiệm và Khu vực lân cận

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung bản tin này từ Văn phòng Giám sát Aaron Peskin. Xem Bản tin gốc ở đây: https://bit.ly/39vfXGe [more]

Thông tin dành cho Cơ sở kinh doanh nhỏ và các Tổ chức nghệ thuật

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung của bản tin này từ Văn phòng của Giám sát viên Aaron Peskin. Nội dung bản gốc [more]

Truy cập Thông Tin Tìm Nguồn Cung Cấp Thức Ăn trong mùa dịch COVID-19

Bản tin này là của Văn Phòng Giám sát viên Quận 3 Aaron Peskin và chúng tôi xin đăng  toàn bộ nội dung [more]

Thông tin dành cho các Cơ sở Buôn Bán Nhỏ phải đối mặt với việc trục xuất.

Bài đăng này truyền tải thông tin từ Công bố bổ sung thứ tư của Thị trưởng về tình trạng khẩn cấp tại địa [more]

Các nguồn thông tin giúp ngăn chặn việc trục xuất nhà ở.

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung tin này từ Văn phòng của Giám sát viên Aaron Peskin. Xem bản tin gốc tại đây [more]

Chương Trình Nghỉ Phép Bệnh Được Trả Lương Đầu Tiên dành cho Nhân viên và Gia đình.

Dưới đây là thư điện tử của Thị trưởng Breed. Chúng tôi xin trích toàn bộ nội dung thư như sau: Kính gửi: Đối [more]

COVID-19 EMERGENCY REGULATIONS

(العربية) Due to COVID-19, there are increasing protections planned and in place for tenants. These COVID-19 EMERGENCY REGULATIONS cover residential and commercial rentals. [more]

Go to Top