COVID-19 (Tiếng Việt)

Do Đại dịch COVID-19, nhiều kế hoạch được lập ra để bảo vệ người thuê nhà. Những QUY ĐỊNH KHẨN CẤP trong mùa dịch COVID-19 này được áp dụng cho người thuê nhà ở và người thuê làm cơ sở thương mại. Nếu người thuê và người cho thuê cần sự giúp đỡ để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn miễn phí thì liên hệ với TLC & CIS.

Hãy gửi email cho chúng tôi tới info@lptlc.org, hoặc gọi cho chúng tôi số (415) 782-8940. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm kiếm những nguồn thông tin có thể giúp ích cho quý vị. Hãy xem trang https://lptlc.org/covid để biết thêm chi tiết.

San Francisco Small Business COVID-19 Impact Survey

We are re-posting this email from the San Francisco Office of Small Business in its entirety. We have edited it slightly. Español  |  中文  |  Filipino  [more]

Reopening Guidelines for Small Businesses

This is a newsletter from the San Francisco Office of Small Business. We have reproduced it in its entirety. Español  |  中文   |  Tagalog  |  русский  |  عربى  |  한국어  |  日本語  [more]

Xem các nguồn thông tin bổ sung liên quan đến COVID19 tại đây

Xem các nguồn thông tin bổ sung liên quan đến COVID19 tại đây Web URL - https://lptlc.org/covid-19-newsletter-update-march-22-2020/ Trợ giúp dành cho Cơ sở kinh [more]

Thông tin cho người thuê nhà tại San Francisco

Lệnh cấm dành cho các vụ trục xuất người thuê nhà Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, Thị trưởng Breed đã ban hành [more]

Tin tức về Trường học, thực phẩm, Xét nghiệm và Khu vực lân cận

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung bản tin này từ Văn phòng Giám sát Aaron Peskin. Xem Bản tin gốc ở đây: https://bit.ly/39vfXGe [more]

Thông tin dành cho Cơ sở kinh doanh nhỏ và các Tổ chức nghệ thuật

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung của bản tin này từ Văn phòng của Giám sát viên Aaron Peskin. Nội dung bản gốc [more]

Truy cập Thông Tin Tìm Nguồn Cung Cấp Thức Ăn trong mùa dịch COVID-19

Bản tin này là của Văn Phòng Giám sát viên Quận 3 Aaron Peskin và chúng tôi xin đăng  toàn bộ nội dung [more]

Thông tin dành cho các Cơ sở Buôn Bán Nhỏ phải đối mặt với việc trục xuất.

Bài đăng này truyền tải thông tin từ Công bố bổ sung thứ tư của Thị trưởng về tình trạng khẩn cấp tại địa [more]

Các nguồn thông tin giúp ngăn chặn việc trục xuất nhà ở.

Chúng tôi trích toàn bộ nội dung tin này từ Văn phòng của Giám sát viên Aaron Peskin. Xem bản tin gốc tại đây [more]

Chương Trình Nghỉ Phép Bệnh Được Trả Lương Đầu Tiên dành cho Nhân viên và Gia đình.

Dưới đây là thư điện tử của Thị trưởng Breed. Chúng tôi xin trích toàn bộ nội dung thư như sau: Kính gửi: Đối [more]

Go to Top