Dưới đây là thư điện tử của Thị trưởng Breed. Chúng tôi xin trích toàn bộ nội dung thư như sau:

Kính gửi: Đối tác Cộng đồng

Hồi đầu tháng này, tôi có công bố kế hoạch giúp đỡ về tài chính dành cho các Cơ sở kinh doanh và nhân viên của họ, bao gồm Chương trình mới là Chương trình Nghỉ Phép Bệnh Được Trả Lương dành cho Nhân viên và Gia đình. Chương trình này gồm có cả 10 triệu đô la Mỹ dành tài trợ cho các cơ sở kinh doanh và các tổ chức phi lợi nhuận để trả bổ sung vào chính sách nghỉ phép bệnh mà nhân viên hiện đang được hưởng. Mục đích của Chương trình là để giảm bớt khó khăn về kinh tế trong thời gian ngắn và dài hạn do ảnh hưởng của Bệnh viêm phổi cấp tính, COVID-19.

Hãy chia sẻ thông tin này trong hệ thống kinh doanh của quý vị và khuyến khích các Cơ sở kinh doanh nộp đơn xin trợ giúp bằng cách nhấn vào bên dưới hoặc truy cập vào link.oewd.org/WFF.

Apply Here Vào đây nộp đơn

Trong vòng 24 giờ sau khi thông báo nộp đơn vào tối Thứ năm tuần rồi, đã có hơn 100 Cơ sở kinh doanh tại San Francisco nộp đơn với tổng số tiền xin trợ giúp lên đến 1,6 triệu đô la Mỹ, tính đến Thứ hai sau thì số lượng nộp đơn đã lên gấp đôi là hơn 260 đơn với tổng số tiền yêu cầu trợ giúp hơn 3,5 triệu đô la Mỹ.

Tất cả các Cơ sở kinh doanh đều được nộp đơn, với khoảng 20% nguồn quỹ được trích hỗ trợ cho các Cơ sở có 50 nhân viên hoặc ít hơn. Để biết thêm thông tin đủ điều kiện nộp đơn, vui lòng truy cập vào đây our step-by-step guide để xem các bước hướng dẫn nộp và đọc thêm các câu hỏi thường được hỏi ở đây Frequently Asked Questions.

Để được giúp đỡ nộp đơn hoặc có câu hỏi gì, Chủ cơ sở kinh doanh có thể gọi cho Văn phòng phụ trách Cơ sở kinh doanh nhỏ số (415) 554-6134, hoặc gửi email cho chúng tôi tại sfosb@sfgov.org.

Chương trình nghỉ phép bệnh được trả lương đầu tiên dành cho Nhân viên và Gia đình được Cơ quan Phát triển Kinh tế và Việc làm (OEWD) và Cơ quan Dịch vụ Dân sinh (HSA) đảm trách. Để biết thêm các nguồn thông tin và dịch vụ khác resources để trợ giúp các Cơ sở kinh doanh của San Francisco, nhân viên và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19, vui lòng truy cập vào trang thông tin này our resource page, trang này được chúng tôi cập nhật mỗi ngày.    

Tôi biết đây là thời gian đầy khó khăn và thử thách cho cư dân, nhân viên và các Cơ sở kinh doanh của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ và khôi phục thành phố của chúng ta trong suốt đại dịch này. Đừng chần chừ mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được trợ giúp bây giờ và những ngày tháng tới.

Trân trọng.

London N. Breed

Thị Trưởng San Francisco